Wockhardt , Lupin

Thursday, February 28, 2013

विसरलो

तुम्ही विसरलात तरी मी आठवण करीत राहीनविसरलो


हुशारी मिळवताना शहाणपणविसरलोI
समजत नाही,मी घडलो की बिघडलो?II
सुख शोधताना जीवनाचा बोध विसरलोI
सुखासाठी साधने वापरताना साधना विसरलोII

भौतिक वस्तूच्या सुखात नैतिकता विसरलोI
धन जमा करताना समाधान विसरलोII
तंत्रज्ञान शोधताना ते वापरण्याचे भान विसरलोI
परिक्षार्थी शिक्षणात, हाताचे कौशल्य विसरलोII

टी.व्ही. आल्यापासून बोलणं विसरलो
जाहिरातीच्या मार्‍यामुळे चांगलं निवडणं विसरलोII
गाडी आल्यापासून चालणं विसरलोI
मोबाईल आल्यापासून भेटीगाठी विसरलोII

कॅलक्युलेटर आल्यापासून बेरीज विसरलोI
संगणकाच्या वापराने विचार करणं विसरलोII

संकरीत खाण्यामुळे पदार्थांची चव विसरलोI
फास्टफूडच्या जमान्यात तृप्तीचीढेकर विसरलोII
ए.सी. मध्ये बसून झाडाचा गारवा विसरलोI
परफ्युमच्या वापरामुळे फुलांचा सुगंध विसरलोII

चातुर्य मिळवताना चरित्र विसरलोI
जगाच्या भूगोलात गावाचा इतिहास विसरलोII

बटबटीत प्रदर्शनात सौंदर्याचेदर्शन विसरलोI
रिमिक्सच्या गोंगाटात सुगमसंगीत विसरलोII
मृगजळामागे धावताना कर्तव्यातला आनंद विसरलोI
स्वतःमध्ये मग्न राहून दुसर्‍याचा विचार विसरलोII

सतत धावताना क्षणभर थांबणं विसरलोI
जागेपणी सुख मिळवताना सुखानं झोपणं विसरलोII


Thanks ,

HR Department

Saturday, February 23, 2013

New Devolopments in Velocity

1.Once again the ball in our court our Adani team has done it again by achieving 1st  Rank out of 12 Cfa in pune zone.Our velocity organisation respect and highly appreciate the hard work of Mr. yogesh Gaikwad , Mr.Prasad  Tilekar , Mr. Mukesh Laddha Adani team . Keep it up .

Congratulations !!!

2.Mr.Shivaji Patil is officially promoted to depot manager post for Pidilite & would be looking after day to day activities , We all wish him the Best wishes for the same .

3.Mr.Ganesh modak will be looking after FMCG Brands & is under proccess for the training of G.M for the FMCG.

4.Mr.Chetan Patil Appointed as depot manager wockhardt is under proccess of the training for the same .We wish him the best wishes from our side.

Thanking you ,

Mohan- HR Department